کاشت بولت چیست و به چه دلایلی انجام میشود

کاشت بولت:کاشت بولت به اتصال بولت یا میلگرد  به سطح بتن که بصورت شیمیایی  یا مکانیکی انجام می گیرد کاشت بولت می گویند.

یکی از پدیده های نوین در عرصه عمران عملیات کاشت بولت بوده که به کمک بسیاری از مهندسین و پروژه ها آمده است.

در قدیم بدلیل نبود تکنولوژی و کاشت بولت مهندسین با مشکلات زیادی رویرو بودند این مشکلات آسیب های جدی به ساختمان ها وارد می کردد.

یکی از این مشکلات تخریب بتن و سازه و بار مالی بود که به کارفرمایان وارد می آمد. 

 

کاشت بولت جهت مصارف گوناگونی در پروژه ها انجام میگردد که به آن در اینجا اشاره خواهیم کرد .

دلایل کاشت بولت در پروژه ها:

کاشت بولت در تغییرات  نقشه های سازه ای و معماری

کاشت بولت به علت نقص در اجرا و عملیات سازه ای (مانند بتن ریزی)

کاشت بولت به دلیل سهولت در اجرا و محل دقیق بعد از بتن ریزی

 

همانطور که که گفته شد کاشت بولت به دو صورت انجام میگیرد کاشت بولت به صورت شیمیایی و کاشت بولت به صورت مکانیکی

کاشت بولت به صورت شیمیایی: دراین روش کاشت بولت  به اینصورت بوده که پل ارتباطی اتصال فولاد به بتن از طریق چسبهای شیمیایی انجام گرفته و مقاومت و طول عمر این چسبها بسیار بالا بوده و یکی از مطمئن ترین روشهای کاشت بولت  به شمار میرود.