گالری تصاویر


کرگیری

کرگیری

ايجاد سوراخ در اقطار و اعماق متفاوت توسط دستگاههاي گردبر الماسه(کرگیر) انجام مي گردد. اين سوراخها به منظور عبور كانالها و لوله ها از داخل سازه ايجاد مي گردند.

در اكثر سازه هاي بتن پس از اجرا با توجه به وجود تغييرات در طراحي و معماري سازه يا تاسيسات نياز به تخريب بخشي از بتن سخت شده و ايجاد فضاي عبور اين عوامل امري اجتناب ناپذير مي باشد. ایجاد سوراخ در بتن بوسیله دستگاه های ضربه ای(پیکور) سبب ایجاد ترک های سراسری در بتن و در نتیجه تضعیف قسمت های بتنی می گردد. روش توصیه شده توسط شرکت فرابین سازه به منظور ایجاد سوراخ و باز کردن بازشو استفاده از دستگاه گرد بر الماسه است.

شركت فرابین سازه  با روشي كاملا" تخصصي اين امر را حتي در اعماق زياد با استفاده از قطعات رابط هموار نموده است.

 

ویژگی ها:

·       امکان سوراخکاری بتن مسلح به قطر و عمق دلخواه

·       امکان سوراخکاری بتن مسلح در سطوح عمودی و افقی

·       اجرای سوراخکاری بتن مسلح بدون ایجاد ترک در سایر قسمت ها

·       سرعت بالا،کیفیت و دقت برتر

کاربرد ها:

·       جهت ایجاد بازشوهای معماری و تاسیساتی در کف،دیوار و سقف،

·       جهت عبور لوله های تاسیساتی و کابل و کانال از کف،دیوار وسقف به قطر دلخواه،

·       جهت نمونه گیری از بتن جهت تعیین مقاومت فشاری