پروژه حرم مطهر امام رضا (ع)

نام پروژه

حرم مطهر امام رضا(ع)

 

 

   

 

نوع فعالیت:

کر گیری جهت اجرای میکروپایل

تاریخ شروع و پایان

92-93

نام کارفرما :

آستان قدس رضوی

نام نظارت:

آستان قدس رضوی

 

پروژه ورزشگاه آستان قدس رضوی

نام پروژه

ورزشگاه آستان قدس رضوی

 

 

 


 

نوع فعالیت:

برش بتن-کرگیری-کاشت بولت و میلگرد

تاریخ شروع و پایان

 90تاکنون

نام کارفرما :

آستان قدس رضوی

نام نظارت:

 مقیم

 

شرکت سیمان زاوه تربت حیدریه

نام پروژه

شرکت سیمان زاوه (تربت حیدریه)

 

 

 

نوع فعالیت:

برش بتن -کاشت بولت ومیلگرد در سیلوهای بتنی

تاریخ شروع و پایان

93 تاکنون

نام کارفرما :

شرکت سیمان زاوه

نام نظارت:

مقیم(جناب آقای مهندس رمضانی)

 

پروژه مسکونی الیزه مشهد

نام پروژه

الیزه

 

 

 

نوع فعالیت:

کرگیری و برش بتن

تاریخ شروع و پایان

92تاکنون

نام کارفرما :

الیزه

نام نظارت:

 

 

پروژه پارک خورشید (انتهای بلوار هفت تیر)

نام پروژه

پارک خورشید مشهد

 

 

 

نوع فعالیت:

 کاشت بولت و کاشت میلگرد

تاریخ شروع و پایان: 

94تاکنون

:نام کارفرما 

عمران و شهرسازی 

نام نظارت:

مقیم

 

پروژه های سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

نام پروژه

496 واحدی گلبهار-سعادت-رواق-مسعود-نگین

 

 

 

 

 

نوع فعالیت:

کرگیری، برش بتن وکاشت بولت ومیلگرد

تاریخ شروع و پایان

92تاکنون

نام کارفرما :

الیزه

نام نظارت:

 

قطار شهری مشهد

 پروژه

قطار شهری مشهد

 

 

نوع فعالیت:

برش بتن-کاشت بولت و میلگرد

تاریخ شروع و پایان

92تاکنون

کارفرما :

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء

 نظارت:

شرکت شمشاد بتن

 

پروژه هواپیمایی تابان

 پروژه

شرکت هواپیمایی تابان

 

  

نوع فعالیت:

برش بتن -کاشت بولت ومیلگرد  کرگیری و داکتها

تاریخ شروع و پایان

تا کنون -94

 کارفرما :

شرکت  هواپیمایی تابان

نظارت:

مقیم

 

ورزشگاه افغانستان (نیمروز)

نام پروژه

ورزشگاه شهر نیمروز افغانستان

 

 http://farabinsazeh.ir/Portals/0/Pictures/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C.png

نوع فعالیت:

کاشت میلگرد

تاریخ شروع و پایان

93

نام کارفرما :

خیریه سبز پارسیان

نام نظارت:

مقیم

 

نان قدس رضوی و بتن ماشین رضوی مشهد

نام پروژه

پروژه میدان شهدا و سوله دونات نان قدس رضوی

 

 

 

نوع فعالیت:

برش بتن -کاشت بولت ومیلگرد

تاریخ شروع و پایان

تا کنون -92

نام کارفرما :

شهرداری –آستان قدس رضوی

نام نظارت:

شهرداری –مقیم آستان قدس

 

بیمارستان بنت الهدی مشهد

نام پروژه

طرح توسعه بیمارستان بنت الهدی

 

http://farabinsazeh.ir/Portals/0/Pictures/Folder-Black-Picture-icon.png

 http://farabinsazeh.ir/Portals/0/Pictures/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C.png

نوع فعالیت:

کرگیری نیلینک –برش سیم بتن

تاریخ شروع و پایان

93-95

نام کارفرما :

 بیمارستان بنت الهدی

نام نظارت:

مقیم

 

 

ایستگاه راه آهن مشهد مقدس

نام پروژه

ایستگاه راآهن مشهد مقدس

 

http://farabinsazeh.ir/Portals/0/Pictures/Folder-Black-Picture-icon.png

 http://farabinsazeh.ir/Portals/0/Pictures/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C.png

نوع فعالیت:

اجرا  رولبولت مکانیکی

تاریخ شروع و پایان

93

نام کارفرما :

 

نام نظارت:

مقیم