پروژه حرم مطهر امام رضا (ع)

نام پروژه

حرم مطهر امام رضا(ع)

 

 

   

 

نوع فعالیت:

کر گیری جهت اجرای میکروپایل

تاریخ شروع و پایان

92-93

نام کارفرما :

آستان قدس رضوی

نام نظارت:

آستان قدس رضوی

 

پروژه ورزشگاه آستان قدس رضوی

نام پروژه

ورزشگاه آستان قدس رضوی

 

 

 


 

نوع فعالیت:

برش بتن-کرگیری-کاشت بولت و میلگرد

تاریخ شروع و پایان

 90تاکنون

نام کارفرما :

آستان قدس رضوی

نام نظارت:

 مقیم

 

شرکت سیمان زاوه تربت حیدریه

نام پروژه

شرکت سیمان زاوه (تربت حیدریه)

 

 

 

نوع فعالیت:

برش بتن -کاشت بولت ومیلگرد در سیلوهای بتنی

تاریخ شروع و پایان

93 تاکنون

نام کارفرما :

شرکت سیمان زاوه

نام نظارت:

مقیم(جناب آقای مهندس رمضانی)

 

پروژه مسکونی الیزه مشهد

نام پروژه

الیزه

 

 

 

نوع فعالیت:

کرگیری و برش بتن

تاریخ شروع و پایان

92تاکنون

نام کارفرما :

الیزه

نام نظارت:

 

 

پروژه پارک خورشید (انتهای بلوار هفت تیر)

نام پروژه

پارک خورشید مشهد

 

 

 

نوع فعالیت:

 کاشت بولت و کاشت میلگرد

تاریخ شروع و پایان: 

94تاکنون

:نام کارفرما 

عمران و شهرسازی 

نام نظارت:

مقیم

 

پروژه های سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

نام پروژه

496 واحدی گلبهار-سعادت-رواق-مسعود-نگین

 

 

 

 

 

نوع فعالیت:

کرگیری، برش بتن وکاشت بولت ومیلگرد

تاریخ شروع و پایان

92تاکنون

نام کارفرما :

الیزه

نام نظارت:

 

قطار شهری مشهد

 پروژه

قطار شهری مشهد

 

 

نوع فعالیت:

برش بتن-کاشت بولت و میلگرد

تاریخ شروع و پایان

92تاکنون

کارفرما :

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء

 نظارت:

شرکت شمشاد بتن

 

پروژه هواپیمایی تابان

 پروژه

شرکت هواپیمایی تابان

 

  

نوع فعالیت:

برش بتن -کاشت بولت ومیلگرد  کرگیری و داکتها

تاریخ شروع و پایان

تا کنون -94

 کارفرما :

شرکت  هواپیمایی تابان

نظارت:

مقیم

 

کرگیری در معدن سنگان خواف کاشت بولت در معدن سنگان

نام پروژه

ماشین سازی ویژه معدن سنگان

 

 http://farabinsazeh.ir/Portals/0/Pictures/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C.png

نوع فعالیت:

کرگیری بتن مسلح خواف

تاریخ شروع و پایان

1400

نام کارفرما :

ماشین سازی ویژه خواف معدن سنگان

نام نظارت:

مقیم

 کرگیری در معدن سنگان خواف انجام گردید.کرگیری یا گرد بر بتن در قسمت تاسیسات جهت تثبیت تجهیزات سنگین در معدن سنگان  انجام گرفت.کاشت بولت در معدن سنگان خواف جهت نصب تجهیزات به کف بتنی-کاشت میلگرد یا کاشت آرماتور در خواف و معدن سنگان

نان قدس رضوی و بتن ماشین رضوی مشهد

نام پروژه

پروژه میدان شهدا و سوله دونات نان قدس رضوی

 

 

 

نوع فعالیت:

برش بتن -کاشت بولت ومیلگرد

تاریخ شروع و پایان

تا کنون -92

نام کارفرما :

شهرداری –آستان قدس رضوی

نام نظارت:

شهرداری –مقیم آستان قدس

 

بیمارستان بنت الهدی مشهد

نام پروژه

طرح توسعه بیمارستان بنت الهدی

 

http://farabinsazeh.ir/Portals/0/Pictures/Folder-Black-Picture-icon.png

 http://farabinsazeh.ir/Portals/0/Pictures/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C.png

نوع فعالیت:

کرگیری نیلینک –برش سیم بتن

تاریخ شروع و پایان

93-95

نام کارفرما :

 بیمارستان بنت الهدی

نام نظارت:

مقیم

 

 

ایستگاه راه آهن مشهد مقدس

نام پروژه

ایستگاه راآهن مشهد مقدس

 

http://farabinsazeh.ir/Portals/0/Pictures/Folder-Black-Picture-icon.png

 http://farabinsazeh.ir/Portals/0/Pictures/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C.png

نوع فعالیت:

اجرا  رولبولت مکانیکی

تاریخ شروع و پایان

93

نام کارفرما :

 

نام نظارت:

مقیم