تماس با فرابین سازه کاسپین

واحد شرق کشور

واحد شمال کشور

 54دفتر مرکزی شرق کشور: مشهد -چهار راه ابوطالب-کلاهدوز 

آدرس: دفتر مرکزی شمال کشور: مازندران-قائمشهر-خیابان تهران کوی کشاورزی مجتمع کوهی

تلفکس: +

تلفکس: 9812332373+

ایمیل:INFO@FARABINSAZEH.IR

ایمیل:SAGHI.CHEM@GMAIL.COM

تلفن همراه: 09151234671- 09153038326- 09157758326

تلفن همراه: 09118779006- 09356186006

 

تماس با ما